Lekári

 

 • MUDr.  Mgr. Cyprián Kopáč, PhD.
  odborný garant  ZC, ortopédia, súdny znalec
 • MUDr. Jozef Salmáš
  kardiológia
 • MUDr. Igor Hajdúk
  internista
 • MUDr. Natália Porubcová
  neurológia
 • MUDr. Zuzana Olosová
  psychiatria